Interested with Bulk SMS Thailand? Contact Us HERE

How to Create CSV File using Microsoft Excel

การสร้างไฟล์ CSV ใช้โปรแกรม Microsoft Excel

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง ที่จะเริ่มต้น.

ขั้นตอนที่ 1: ทำตามรูปแบบตามที่ปรากฏ หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะต้องเริ่มต้นด้วยคำนำหน้า (66 หมายเลขประเทศไทย).

Bulk SMS End User Guide How to Create CSV File in Excel

ขั้นตอนที่ 2: ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนคำนำหน้า.

Bulk SMS End User Guide How to Create CSV File in Excel
  1. เลือกและไฮไลท์หมายเลขโทรศัพท์
  2. คลิกขวาบนโทรศัพท์ที่เลือกและเลือก "จัดรูปแบบเซลล์"


ขั้นตอนที่ 3 : เลือก "กำหนดเอง" และที่สำคัญใน "66 #########" (# = 9 ครั้ง). การตั้งค่านี้จะจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด 66.

Bulk SMS End User Guide How to Create CSV File in Excel

ขั้นตอนที่ 4 : บันทึกเอกสารโดยการเลือกสมุดงาน Excel.

Bulk SMS End User Guide How to Create CSV File in Excel

ขั้นตอนที่ 5 : บันทึกแฟ้มเป็นรูปแบบ .csv

Bulk SMS End User Guide How to Create CSV File in Excel

ไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้นสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่ง SMS โดยไฟล์ CSV